Obec Věžná

Žádosti o informace

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:


Kontakty na Obecní úřad naleznete zde.

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů
Lhůty Termíny Kdo může o informaci požádat Kdo informaci poskytne Kdy informaci neposkytne Jak se o informaci žádá Co musí písemná žádost obsahovat Jaký bude postup povinného orgánu Co když orgán žádosti nevyhoví

Komu se odvolání posílá Kdo o odvolání rozhodne

Obecní úřad ve Věžné
Případné dotazy a připomínky zasílejte správci webu