Zastupitelstvo obce Věžná

Starosta: Ladislav Vlach
Místostarosta: Ing. Pavel Martinec
Členové zastupitelstva: Tomáš Kertis
Jiří Kotrba
Jiří Janů
Milan Makovec
Jan Zíka
Výbory obce: Finanční
předseda: Tomáš Kertis
členové: Milan Makovec, Jan Zíka
Kontrolní
předseda: Jiří Kotrba
členové: Pavel Martinec, Jiří Janů