Zastupitelstvo obce Věžná

Starosta: Ladislav Vlach
Místostarosta: Ing. Pavel Martinec
Členové zastupitelstva: Tomáš Kertis
Jiří Kotrba
Jiří Dušek
Výbory obce: Finanční
předseda: Tomáš Kertis
členové: Pavel Martinec, Jiří Dušek
Kontrolní
předseda: Jiří Kotrba
členové: Pavel Martinec, Jiří Dušek