Vyhlášky obce Věžná

Přehled platných vyhlášek obce Věžná (stránka bude průběžně doplňována)

Číslo Název vyhlášky Platí od Odkaz
1/2016 Obecně závazná vyhláška obce Věžná o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2017
2016
1/2015 Obecně závazná vyhláška obce Věžná o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Věžná 1.3.2015
2015
1/2012 Obecně závazná vyhláška obce Věžná o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2013 zrušena dne 8.12.2016
2012
3/2011 Obecně závazná vyhláška obce Věžná o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 22.1.2011
2/2011 Obecně závazná vyhláška obce Věžná o místním poplatku ze psů 22.1.2011
1/2011 Obecně závazná vyhláška obce Věžná o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 22.1.2011 zrušena dne 1.1.2013
2011
1/2010 Opatření č.1/2010 - Řád veřejného pohřebiště 1.1.2011
3/2010 Obecně závazná vyhláška obce Věžná - zrušení stávajícího Řádu veřejného pohřebiště 1.1.2011
2/2010 Obecně závazná vyhláška obce Věžná o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Věžná 1.1.2011 zrušena dne 1.3.2015
1/2010 Obecně závazná vyhláška obce Věžná o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 20.2.2010 zrušena dne 22.1.2011
2010
1/2009 Obecně závazná vyhláška obce Věžná o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 8.1.2010 zrušena dne 6.1.2011
2009
1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Věžná o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 31.12.2008
2008
3/2007 Obecně závazná vyhláška obce Věžná o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 23.3.2007 zrušena dne 23.12.2009
2/2007 Obecně závazná vyhláška obce Věžná o místním poplatku ze psů 23.3.2007 zrušena dne 6.1.2011
1/2007 Obecně závazná vyhláška obce Věžná, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Věžná 23.3.2007
2007