Volby do zastupitelstva obce

Věžná 2018

Tyto důležité volby se budou konat na podzim tohoto roku. Proto Vás žádáme o chvíli Vašeho času, který věnujete přečtením následujících řádků a vyplněním formuláře.

Vážení spoluobčané,
blíží se podzimní komunální volby, tedy volby do zastupitelstva naší obce. Protože jsme zatím nezaregistrovali žádnou samostatnou aktivitu z řad místních občanů, rozhodli jsme se opět provést průzkum formou ankety, které by se zúčastnil každý občan obce starší 18 let - tedy volič, kterému není lhostejný další osud naší obce - a pomoci tak vybrat kandidáty vhodné a schopné spolurozhodovat o záležitostech obce, týkajících se jejího každodenního chodu a provozu, ale i jejího rozvoje a životaschopnosti do budoucna. Poněvadž zastupitelstvo obce by mělo být opět sedmičlenné, uveďte, prosíme, do formuláře níže 7 jmen potenciálních kandidátů.

Anketa je samozřejmě anonymní. S jejími výsledky budete seznámeni ihned po jejím vyhodnocení.

Kandidovat může každý občan starší 18 let s trvalým bydlištěm ve Věžné či Brné, a to bez ohledu na výsledky této ankety. Stačí jen vyvinout patřičnou iniciativu.

Pro tuto formu oslovení vás, občanů, se současné zastupitelstvo rozhodlo s cílem nalézt vhodné kandidáty ochotné věnovat část svého času práci ve prospěch své obce.

Zastupitelstvo obce Věžná


Zde napište jména Vámi navrhovaných kandidátů.

1. kandidát*:
2. kandidát*:
3. kandidát*:
4. kandidát:
5. kandidát:
6. kandidát:
7. kandidát: