Veřejná sbírka

Od 20. 8. 2015 do 31. 7. 2018 probíhala veřejná sbírka na projekt rekonstrukce zvonice a zvonové soustavy na kostele sv. Jiří ve Věžné.

Zápis ze zasedání Komise pro správu veřejné sbírky, jímž byla ukončena její činnost a předloženy výdaje hrazené z prostředků sbírky.Konečný stav účtu ke dni 11.12.2019: 657845 Kč
Soupis dárců: Klikněte zde.
Všem dárcům vyslovujeme upřímné poděkování!