Veřejná sbírka

Od 20. 8. 2015 do 31. 7. 2018 probíhá veřejná sbírka na projekt rekonstrukce zvonice a zvonové soustavy na kostele sv. Jiří ve Věžné.

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás touto cestou požádat o příspěvek do veřejné sbírky za účelem rekonstrukce zvonice a zvonové soustavy na kostele sv. Jiří ve Věžné. Tento svatostánek nejen slouží obyvatelům širokého okolí ke svému původnímu účelu, ale je i svědkem historie obce a farnosti, dominantou vesnice a památkově chráněným objektem. Hlavní důvody k této iniciativě jsou stručně popsány v letáku (viz odkaz níže). Rozhodl jsem se proto oslovit i Vás a požádat o zvážení možnosti přispět na realizaci tohoto projektu, který si vyžádá nemalé finanční prostředky.

Jménem správce této sbírky Vám předem děkuji za jakýkoliv příspěvek. Dále bych Vás chtěl informovat, že komise ustanovená ke správě sbírky rozhodla, že přispěvatelé (v případě jejich zájmu a vysloveném souhlasu) budou uvedeni přímo na zvonech takto:

  1. Fyzické osoby, neziskové a příspěvkové organizace, občanská sdružení - příspěvek Kč 10 000,- a více
  2. Právnické osoby - příspěvek Kč 35 000,- a více
  3. Přispěvatelé, kteří věnují částky nižší, budou uvedeni na webových stránkách obce Věžná (viz níže), kde bude aktuálně uváděn seznam všech přispěvatelů a objem vybraných prostředků, popřípadě na seznamu na desce umístěné ve zvonici po ukončení prací.

Předpokládaná doba realizace bude do konce roku 2017 a slavnostní svěcení zvonů bychom chtěli uskutečnit v roce 2018. Příspěvek do této sbírky bude možné uvést jako odečitatelnou položku v daňovém přiznání dárce.

Pokud budete mít zájem o potvrzení na darovanou sumu k daňovým či jiným účelům, kontaktujte nás na e-mailové adrese obec@vezna.cz, případně přímo na obecním úřadě Věžná v úředních hodinách, nebo jindy po telefonické dohodě.

Ladislav Vlach
starostaČíslo účtu pro veřejnou sbírku: 115-817440297 / 0100
Případnou platbu v hotovosti do jednoúčelové pokladny zřízené pro potřeby sbírky lze provést na Obecním úřadě ve Věžné.

Aktuální stav účtu ke dni 17.07.2018: 635445 Kč
Soupis dárců: Klikněte zde.
Správce sbírky: Obec Věžná
Komise pro správu veřejné sbírky: P. Augustin Ján Grambal, Ladislav Vlach, Jiří Dušek, Jiří Janů, Ing. Pavel Martinec