Setkání rodáků a přátel

obcí Věžná a Brná

V sobotu 23. června 2018 se uskuteční II. Setkání rodáků a přátel obcí Věžná a Brná. Na této stránce najdete podrobný program a odkaz na registrační formulář.

Program setkání

Čas Program
9:30 - 10:00 Slavnostní průvod obcí - příjezd nových zvonů ke kostelu
10:15 - 10:45 Svěcení nových zvonů
11:00 - 12:00 Slavnostní mše svatá v kostele
12:00 - 16:00 Oběd, volný program (prohlídka obce, projižďky po okolí)
14:00 - 16:00 Kulturní program - vystoupení kulturních zájmových spolků v sále KD
16:00 - 16:30 Slavnostní položení věnce k pomníku padlých
16:30 Slavnostní rozeznění zvonové soustavy
16:45 - ? Volný program

Všechny RODÁKY - účastníky setkání, prosíme tímto o vyplnění REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE. Ostatní účastnící setkání mohou formulář také vyplnit, což nám do značné míry ulehčí organizaci akce.

Účastnický poplatek činí 200 Kč/osoba a lze jej uhradit na místě nebo převodem na účet obce č. 13625261/0100, variabilní symbol 230618, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno. Poplatek zahrnuje oběd, nápoj, upomínkové předměty (vše zdarma).